“ОЮУТАН ЦЭРЭГ”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтад 60 оюутан болзол хангалаа

Share Button
“ОЮУТАН ЦЭРЭГ”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтын бүртгэлд МУИС-ийн 132 оюутан материал ирүүлсэн болно. Ажлын хэсэг материалтай танилцаж болзол хангасан 60 оюутны материалыг Цэргийн хэлтэст хүргүүлэв.
ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар