Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх практик сургалтыг зохион байгууллаа

Share Button

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газраас Сүхбаатар дүүргийн “Онцгой байдлын хэлтэс”-тэй хамтран Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх практик сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд болон номын сангийн багш, албан хаагчдын төлөөлөл мөн хангамж үйлчилгээний газрын дарга, мэргэжилтнүүд, эмч, инженер техникийн ажилчид, хичээлийн болон оюутны байрны зохион байгуулагчид, оюутны байрны жижүүрүүд, гадна талбайн ажилчид оролцов.Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль болон Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн хэрэгжилт тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бичиг баримтуудын хүрээнд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар багш, ажилчдад сургалт, дадлага зохион байгуулж гарч болзошгүй галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гал түймрийг унтраах арга ажиллагаанд сургаж, байгууллагын тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах зорилгоор тус сургалтыг зохион байгуулсан юм.

Сургалтаар Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн өнөөгийн нөхцөл байдал, гал түймрийн тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, гал гарсан үеийн анхан шатны мэдлэг олгох, гал унтраах  багаж хэрэгсэл, гал унтраагуурыг хэрхэн ашиглах, газар хөдлөлтийн гамшиг, түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл өглөө.

Сургалтыг СБД-ийн “Онцгой байдлын хэлтэс”-ийн урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ахлах дэслэгч О.Нарантуяа хөтлөн явуулсан бөгөөд дараах сэдвийн хүрээнд танилцуулга, мэдээлэл хийв.

  1. Гал түймрийн тухай ерөнхий ойлголт,тохиолдож буй гал түймрийн шалтгаан
  2. Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал түймэр гарсан үед авах арга хэмжээ
  3. Гал унтраагуул ашиглах заавар
  4. Газар хөдлөлтийн гамшиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар