Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

ШУТИС-ийн БАТС-ийн докторант Галаагийн Жаргал нь “Аж ахуйн нэгжийн инновацийн эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээний арга зүйн асуудал” сэдэвт бүтээлээр бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 5-ны 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 216 тоот (дугуй заал)-д болно.

Бизнесийн удирдлагын ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл