Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

ШУТИС-ийн БАТС-ийн докторант Төмөрчөдөрийн Сүмжидмаа нь “Монгол улсын аж үйлдвэрийн салбарын хөдөлмөрийн бүтээмжийн шинжилгээ” сэдэвт бүтээлээр бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 5-ны 16:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн 1-р байр 216 тоот (дугуй заал)-д болно.

Бизнесийн удирдлагын ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл