Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуралдааны шийдвэр

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ

  1. ШУС-ийн Нийгмийн судалгааны хүрээлэнгийн тухай
  2. ШУС-ийн Физикийн тэнхимийн Лазерын судалгааны лабораторийг ШУС-ийн Лазерын судалгааны төв болгон өөрчлөн зохион байгуулах тухай
  3. Хичээлийн 6-р байрыг шинэчлэх үнэлгээний хорооны ажлын явц

ШИЙДВЭРЛЭСЭН:

  1. ШУС-ийн Нийгмийн судалгааны хүрээлэнгийн талаар хэлэлцээд, МУИС-ийн Нийгмийн судалгааны хүрээлэн болгон статусыг өөрчлөн, зарим арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэв.
  2. ШУС-ийн Физикийн тэнхимийн Лазерын судалгааны лабораторийг ШУС-ийн Лазерын судалгааны төв болгон өөрчлөн зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.
  3. Хичээлийн 6-р байрыг шинэчлэх ажлын явцын танилцуулгыг сонсож, захиргааны зөвлөлийн гишүүд асуулт асууж, санал хүсэлт хэллээ.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар