2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 11.00-16.00 цагийн хооронд цахилгаан эрчим хүч хязгаарлана

Share Button

УБЦТС ТӨХК- с жил болгон хийгддэг төлөвлөгөөт цахилгаан шугам, тоноглолд засвар үйлчилгээний ажил хийгдэх болсон тул 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 11.00-16.00 цагийн хооронд цахилгаан эрчим хүч хязгаарлана.

Үүнд: Хичээлийн 1,2,3 -р байр, Хичээлийн 2-р байрны Өргөтгөл, Монгол-Япон төв, Оюутны 1,2-р байрнууд цахилгаан хэрэглээгээ зохицуулна уу.

Хангамж үйлчилгээний газар