Хүмүүнлэгийн ухааны хэлний бус салбарын оюутны эрдэм шинжилгээний хурал амжилттай боллоо

Share Button

Түүхийн тэнхим, Филисофи, шашин судлалын тэнхим, Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-нд амжилттай болж 8 илтгэл хэлэлцүүлэн шилдэг илтгэлүүдийг шалгарууллаа.

1-р байр

Б.Одгэрэлийн уран сайхны хэлний онцлог (Шугаман бус сэтгэлгээ)

Илтгэгч:Утга зохиол судлалын II түвшиний оюутан И.Даваадорж

Удирдсан:Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн багш, магистр Д.Нямдорж

2-р байр

Кьеркегор, Ницще нарын субъектив онтологиас постмодернист релятивизм руу

Илтгэгч: Филисофийн III түвшиний оюутан Б.Пүрэвнамжил, Ц.Бумнаран

Удирдагч: Философи, шашин судлалын тэнхимийн  проф, доктор Б.Дагзмаа

3-р байр

Гадаад Монголын засгуудын уг эх хэмээх сурвалжийн тухай

Илтгэгч: БНУБ III түвшиний оюутан Г.Сандагжигмэд

Удирдагч: Түүхийн тэнхимийн проф, доктор О.Оюунжаргал нар шалгарч өргөмжлөл, мөнгөн шагнал хүртлээ.

Хурал зохион байгуулах комисст Түүхийн тэнхимийн проф, доктор Д.Баярсайхан, Филисофи, шашин судлалын тэнхимийн проф, доктор С.Янжинсүрэн, Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн дэд проф, доктор С.Дашдэжид нар ажиллалаа.

Хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлүүд:

  1. 1961-1990 оны хооронд БНМАУ-ын харъяат иргэн бологсдын тоо, мэдээлэлд үндэслэн БНМАУ-ын хүн ам зүйн бодлогыг таамаглах нь

Илтгэгч:         Түүхийн IV түвшиний оюутан О.Одсүрэн

Удирдагч:       Түүхийн тэнхимийн ахлах багш, доктор Н.Алтантөгс

  1. Алшаа Лхарамба Агваандандарын “Суртгаал хүмүүнийг засагч баясахуй хурим хэмээх оршвой” зохиол дахь ёс суртахууны үзэл, түүний ач холбогдол

Илтгэгч:         Философийн III түвшиний оюутан  Э.Хишигжаргал

Удирдагч:       Философи, шашин судлалын тэнхимийн  проф, доктор Р.Дарьхүү

  1. Ф.Ницшегийн үзэл санаа С.Анударын уран бүтээлд нөлөөлсөн нь

Илтгэгч:         Утга зохиол судлалын IV түвшиний оюутан Б.Золзаяа

Удирдсан:       Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн багш, магистр Д.Нямдорж

  1. Алтан Орд улсын Узбекхааны хатан Баялуны тухай

Илтгэгч:         Түүхийн IV түвшиний оюутан Б.Батцэцэг

Удирдагч:       Түүхийн тэнхимийн дэд проф, доктор Б.Чинзориг

  1. Кьеркегор, Ницще нарын субъектив онтологиас постмодернист релятивизм руу

Илтгэгч:         Филисофийн III түвшиний оюутан Б.Пүрэвнамжил, Ц.Бумнаран

Удирдагч:       Философи, шашин судлалын тэнхимийн  проф, доктор Б.Дагзмаа

  1. Б.Одгэрэлийн уран сайхны хэлний онцлог (Шугаман бус сэтгэлгээ)

Илтгэгч:         Утга зохиол судлалын II түвшиний оюутан И.Даваадорж

Удирдсан:      Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн багш, магистр Д.Нямдорж

  1. Гадаад Монголын засгуудын уг эх хэмээх сурвалжийн тухай

Илтгэгч:         БНУБ III түвшиний оюутан Г.Сандагжигмэд

Удирдагч:      Түүхийн тэнхимийн проф, доктор О.Оюунжаргал

  1. “Цэвдэг жаран” романы уран дүр дүрслэлийг тодруулахад хэлц хэллэгийн нөлөө, үүрэг

Илтгэгч:         МХ-УЗ-ын багш II түвшиний оюутан Г.Гүндэгмаа

Удирдагч:       Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн проф, доктор Б.Хишигсүх