Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Философи, шашин судлалын тэнхимийн докторант Самбидын Хишигтогтох “Ухамсаргүйн тухай З.Фрейдийн үзэл соёлын генеалогид холбогдох нь” сэдвээр философийн докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 10:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрны “Дугуй танхим”-д болно. Горилогчийн
бүтээлтэй МУИС-ийн Номын сангаас танилцана уу.

Философийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл