“МУИС-ийн Судалгааны лабораторид төлбөрт шинжилгээ хийх тарифын үйлчилгээний цахим систем хөгжүүлэх” төслийн санал ирүүлэх урилга

Share Button

Эрхэм хүндэт та бүхнийг төсөлд саналаа ирүүлэхийг урьж байна.  

Төсөл хүлээн авах хугацаа: 2019.05.27-2019.06.17

 Төсөл нь доорх шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

ТӨСЛИЙН НЭР “МУИС-ийн Судалгааны лабораторид төлбөрт шинжилгээ хийх тарифын үйлчилгээний цахим систем хөгжүүлэх”
ЗАХИАЛАГЧ Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС), Эрдэм шинжилгээний хэлтэс

Санхүү төлөвлөлтийн газар

ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ МУИС-ийн судалгааны лабораторийн мэдээлэл, төлбөрт шинжилгээний тарифын системийг загварчлах, хөгжүүлэх мэдлэг, чадвар, туршлага бүхий судлаач, хөгжүүлэгч байх
ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИД Системийн загвар зохиогч, код бичигч, тестлэгч, мэдээллийн технологийн судлаач мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ МУИС-ийн судалгааны лабораторид хийгдэх шинжилгээний төлбөрт үйлчилгээг системжүүлэх, мэдээллийн санг бий болгох, төлбөрт үйлчилгээний дүнд бий болсон төсвийг хянах, зүй зохистой зарцуулах боломжийг бүрдүүлэх зорилготой юм.
ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙХ АЖИЛ, ХҮЛЭЭГДЭХ ҮР ДҮН Төслийн хүрээнд хийгдэх ажлууд:

–       Судалгааны лабораторийн төлбөрт үйлчилгээний тарифын системийн техник даалгавар, стандарт боловсруулах (Хэрэглэгчийн болон системийн шаардлага)

–       Тус системийг хөгжүүлэх ажилд баримтлан ажиллах тулгуур баримт бичиг, заавар боловсруулан гаргах

–       Системийг хөгжүүлэх

–       Шинжилгээний ажлын сан үүсэх, шинжилгээний ажлыг бүртгэлжүүлэх

–       Шинжилгээний төлбөрийн мэдээлэл, төсвийн тайлан

Судалгааны лабораторийн хувьд:

–       Өөрсдийн судалгааны лабораторийн шинжилгээний ажлын түүх үүснэ.

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА –       Хэлний шаардлага: Монгол хэл

–       Системийн өмчлөгч нь МУИС байна.

–       Вебд суурилсан систем байна.

–       Онлайнаар лабораторийн шинжилгээний захиалга авах боломжтой байна.

–       Систем нь үйлдлийн логик дараалалтайгаар програмчлагдсан байна.

–       Мэдээллийн технологийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи, ашигласан мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал хамгаалалтыг өндөр түвшинд хангасан байх

–       МУИС-ийн мэдээллийн системүүд (Sisi, ТММС олон ЭШММС)-тэй хамтран ажилладаг байх

–       Систем нь нэгэн зэрэг 1000 хэрэглэгчийг ажиллагааны доголдолгүйгээр дэмждэг байх

–       Систем нь үйлдлийн систем, түүний хувилбараас хамааралгүй ажиллах боломжтой мөн ухаалаг утас, таблет-д ажиллах боломжтой байх

–       UNICODE-ыг бүрэн дэмжиж хийгдсэн байх

–       Шийдэл нь шинэчлэгдэх болон сайжруулахад тохиромжтой, модулийн болгон өргөсөх боломжтой байх

–       Хэрэглэгчийн интерфейс нь хэрэглэхэд хялбар байх

–       Төслийн хүрээнд хийгдсэн системтэй холбоотой бүхий л материалыг захиалагч талд өгөх (source code, ашигласан технологи, баримт бичиг г.м)

–       Системээс шаардлагатай лавлагааг авч болохуйц байх (Help)

–       Систем нь мэдээлэл илгээх, мэдэгдэл өгөх функцүүдтэй байх

–       Систем нь ашиглах заавартай байна.

 

Систем хөгжүүлэлт:

–       Системийн шинжилгээнд үндэслэн системийг Microsoft ASP.NET эсвэл open source технологи дээр боловсруулсан байна.

–       Өгөгдлийн сан нь MSSQL байна.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА 3 сар

Төслийн саналаа 2019 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 18 цаг хүртэл ТММС-д МУИС-ИЙН СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИД ТӨЛБӨРТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТАРИФЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭХ” нэртэй ТӨСЛИЙН ЗАР цэст (https://project.num.edu.mn/#/Proposal/view/60) бүртгүүлж картын загварыг ашиглан бичиж төслийн системд (төслийн саналын карт хэсэгт) хавсаргана уу.

Анхаарах зүйлс:

  • Төслийн саналыг зөвхөн ТММС-ээр авах бөгөөд хэвлэмэл хэлбэрээр болон имэйлээр авахгүй болно.
  • Зөвхөн бүрэн гүйцэд бөглөсөн төслийг сонгон шалгаруулалтад оруулах учир төслөө бүрэн гүйцэд бөглөх шаардлагатай.
  • Төсөл бүртгүүлэх талаархи гарын авлагыг ТММС (http://project.num.edu.mn )–н нүүр хуудсан дээрхи Гарын авлага хэсгээс үзэж танилцана уу.
  • Төсөлд оролцогчид CV-гээ (Гишүүд цэсэнд) хавсаргана.

Эрдэм шинжилгээний хэлтэс

Утас: 75754400/77307730 – 1140

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар