Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн докторант Буян овогтой Нацагдорж “Багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих арга зам, суралцагчийн сурлагын амжилтын хамаарлыг судласан үр дүн” сэдэвт Боловсрол судлалын доктор /Ph.D/-ын зэрэг горилсон диссертаци хамгаалуулах хуралдаан 2019 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 09.30 цагт №205 тоотод болно.

Боловсрол судлалын докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл