Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн  2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ :

  1. Ахисан түвшний сургуулийн бүтцийг тодорхойлох ажлын хэсгийн тайлан
  2. МУИС-ийн магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах тухай журмын төслийн нэмэлт, өөрчлөлт
  3. МУИС-д Пост-доктор ажиллуулах журмын төсөл
  4. Багажит анализын төв байгуулах санал болон төвийн түр журам
  5. Бусад асуудал

ГАРСАН ШИЙДВЭР:

  1. Ахисан түвшний сургуулийн бүтцийг тодорхойлох ажлын хэсгийн тайланг сонсож, гишүүдийн саналыг тусган ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллахыг ажлын хэсэг /Ч.Лодойравсал, Б.Энх-Амгалан/ -т үүрэг болголоо.
  2. МУИС-ийн магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах тухай журмын төслийн нэмэлт, өөрчлөлтөд захиргааны гишүүдийн гаргасан саналыг тусган, захирлын тушаал гарган батлахаар шийдвэрлэв.
  3. МУИС-д Пост-доктор ажиллуулах журмын төсөлд захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн гаргасан саналыг тусган засварлаж, захирлын тушаал гарган батлахаар шийдвэрлэв.
  4. МУИС-ийн дэргэдэх судалгааны төвийн статустайгаар Багажит анализын төв байгуулахыг 100 хувийн саналаар дэмжиж, захирлын тушаал гаргахаар боллоо. Уг төвийн журмыг гишүүдийн гаргасан саналыг тусган, дахин боловсруулж, 2019.08.25-ны дотор Захиргааны зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхийг дэд захирал Ч.Лодойравсал, ЭШХ-ийн дарга А.Баярбаатар нарт үүрэг болгов.
  5. Бусад асуудлын хүрээнд Сургалт, оюутан хариуцсан дэд захирал Б.Очирхуяг цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өгч, зарим асуудлыг шийдвэрлэв.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР