Ахисан түвшний суралцагчдад зориулсан “МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг”-ийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа

Share Button

Ахисан түвшний суралцагчдад зориулсан “МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг-2020”-ийг МУИС-ийн захирлын А/509 тоот тушаалаар томилогдсон МУИС-ийн бүх бүрэлдэхүүн сургуулийн профессор багш нарын төлөөлөл оролцсон ажлын хэсэг хуралдаж, тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан суралцагчдын материалтай танилцан, тэтгэлгийн зорилго, шаардлагын дагуу 10 суралцагчийг шалгаруулж дүнгээ гаргалаа.

Тэтгэлэгт шалгарсан суралцагчдын нэрс

Овог Нэр Сургууль Хөтөлбөр
Докторант
1 Өлзийдэлэг Тайван БС Бизнес удирдлага
Магистрант
2 Батхуяг Билгүүн ШУС-БУС Экологи
3 Цэрэндорж Оюунзул ШУС-НУС Эдийн засаг
4 Болд Цэвээндэмбэрэл ХЗС Эрх зүй
5 Хэнмэдэх Агиймаа ХШУИС Цаг уур
6 Гомбодорж Нарантунгалаг ХШУИС Цөмийн эрчим хүч
7 Гантөмөр Пэрлиймаа ШУС-БУС Газар зохион байгуулалт
8 Чулуунсүх Дэлгэрсайхан ШУС-БУС Хими
9 Бат-Өлзий Ариунтуяа ХЗС Эрх зүй
10 Мандалбаатар Маргад-Эрдэнэ ХЗС Эрх зүй