“ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК” сэтгүүлд судалгааны бүтээлээ илгээхийг урьж байна

Share Button
МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны салбарын Эдийн засгийн тэнхимээс эрхлэн гаргадаг “ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК” сэтгүүлд судалгааны бүтээлээ илгээхийг урьж байна.

Татах (PDF, 102KB)