Зайн хэлбэрээр сургалт зохион байгуулах видео заавар

Share Button

1. СиСи мэдээллийн системийн цахим журналыг ашиглах

    • Ирц бүртгэх заавар

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=dBrvwLGVIvo&feature=emb_logo

    • Даалгавар үүсгэх заавар

https://www.youtube.com/watch?v=2PAIiNUzkwo&feature=youtu.be болон https://www.youtube.com/watch?v=tr7NxLF7JB8&feature=youtu.be

2. Powerpoint програмыг ашиглан видео хичээл бэлтгэх заавар

https://www.youtube.com/watch?v=jvP0KExHn10&feature=youtu.be

3. Youtube дээр бичлэг байршуулах заавар

https://www.youtube.com/watch?v=Z67eE46Pfq8&feature=youtu.be

4. Цахим шуудан ашиглан Onedrive-т файл байршуулах заавар

Багш, ажилтны *@num.edu.mn цахим хаягтай хэрэглэгчид 5TB хүртэл хэмжээтэй нөөцийг ашиглах боломжтой байдаг. 

Ашиглах заавар – https://www.youtube.com/watch?v=v5LR6mvLaNY&feature=youtu.be

5. МУИС-ийн *@num.edu.mn хаягтай багш, ажилтан, МУИС-ийн суралцагчдын *@stud.num.edu.mn хаягтай хэрэглэгчид Microsoft Teams програмыг ашиглах бүрэн боломжтой. 

Microsoft Teams програмыг ашиглах зааврыг дор оруулав.

  • Microsoft Teams Танилцуулга

https://www.youtube.com/watch?v=o8txH0pcyag&feature=youtu.be

  • Багш суралцагчийг хичээлд бүртгэх 

https://www.youtube.com/watch?v=yk0dOiDNe4c&feature=youtu.be

  • Хичээлийн материал байршуулах 

https://www.youtube.com/watch?v=qb3VX-gbRYU&feature=youtu.be

  • Хичээл заах, бичлэг хийх

https://www.youtube.com/watch?v=BwSQ6pPO1BQ&feature=youtu.be

  • Бичлэг хадгалах 

https://www.youtube.com/watch?v=-3upU8AYNE4&feature=youtu.be

  • Даалгавар, шалгалт үүсгэх дүгнэх 

https://www.youtube.com/watch?v=SwJj5IYMZ4A&feature=youtu.be

МУИС-ийн Захиргаа