“Компьютерын шинжлэх ухаан, компьютерийн инженерчлэл болон боловсролын технологи” (ISCSET-2020) олон улсын симпозиум хойшлогдлоо

Share Button

“Компьютерын шинжлэх ухаан, компьютерийн инженерчлэл болон боловсролын технологи” (ISCSET-2020) олон улсын симпозиум Covid-19 ѳвчний улмаас хойшлогдлоо. Хурал 9 дүгээр сарын 23-25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод болно.

Хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээс үзнэ үү.
http://www.mier.mn/iscest/Index.html