Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020.06.23-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлын мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

 1. Хөтөлбөр сонголтын хяналтын тоо баталгаажуулах тухай
 2. МУИС-Пресс Хэвлэлийн газрын асуудал
 3. Багш болон сургалтын үйлчилгээний ажилтнуудын ээлжийн амралтын талаар.
 4. Хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулах тухай

    – Япон улсын Кюшүгийн технологийн институттэй гэрээг шинэчлэн байгуулах

    – Хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах тухай

 • БНХАУ-ын Тианжиний Гадаад судлалын их сургууль
 • БНХАУ-ын Бээжингийн Гадаад судлалын их сургууль
 1. Тэтгэвэрт гарч байгаа хүмүүсийн тэтгэмжийн тооцооны асуудал
 2. МУИС-ийн сургалт, судалгааны төвүүдийн тухай танилцуулга болон МУИС-ийн Сэлбэ зуслангийн асуудал.
 3. Бусад асуудал

ШИЙДВЭРЛЭСЭН:

 1. Хөтөлбөр сонголтын хяналтын тоог хэлэлцээд,
 • Хөтөлбөр сонголтын журманд түр өөрчлөлт оруулах,
 • Хяналтын тоо гүйцээгүй хөтөлбөрүүдэд /ХШУИС, ШУС-БУС/ ерөнхий суурийн хөтөлбөр сонгох болзол хангаагүй, 12-оос доошгүй багц цаг сонгосон суралцагчдыг хөтөлбөр сонгуулах, мөн ОУХНУС болон БС-ийн хувьд болзол хангасан боловч хөтөлбөрөө сонгоогүй суралцагчидтай дахин утсаар холбогдож хөтөлбөрийг сонгуулах арга хэмжээ авахыг /7 хоногийн хугацаанд/ ХЧБХ-ийн дарга Н.Пүрэвцогтод үүрэг болгов.
 1. МУИС-Пресс Хэвлэлийн газрын асуудлыг хэлэлцээд, уг Хэвлэлийн газрын бүтцийг менежер гэсэн үндсэн 1 орон тоотойгоор, бусад ажилтнууд нь гэрээгээр ажилладаг байхаар шинэчилж, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинээр батлахаар боллоо.
 1. Багш, сургалтын үйлчилгээний ажилтнуудын ээлжийн амралтын талаар хэлэлцээд:
 • Хичээлийн туслах ажилтан, лаборантуудын хувьд хуулийн дагуу амралтын хоногийг тооцно. Амралтын хугацаа нь дуусаад ажилдаа орсон ажилтанд тухайн бүрэлдэхүүн сургууль гэрээгээр ажил гүйцэтгүүлж, цалинг олгох,
 • Удирдах албан тушаалтнаас багш болсон, багшаас удирдах албан тушаалтан болсон багш нарын хувьд хуульд заасны дагуу амралтын хоногийг тооцох,
 • Зөвлөх багш нарын хувьд хуулийн дагуу амралтын хоног, амралтын мөнгө олгохгүй байхаар шийдвэрлэв.
 1. Хамтран ажиллах гэрээ шинэчлэх, шинээр хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах тухай хэлэлцээд:
 • Япон улсын Кюшүгийн технологийн институттэй гэрээг шинэчлэн байгуулахаар шийдвэрлэв.
 • БНХАУ-ын Тианжиний гадаад судлалын их сургууль, БНХАУ-ын Бээжингийн Гадаад судлалын их сургуулиудын хувьд бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал гарын үсэг зурах талаар санал хүргүүлэхээр боллоо.
 1. Тэтгэвэрт гарч байгаа хүмүүсийн тэтгэмжийн тооцооны асуудлыг хэлэлцээд:

      –  Энэ жилдээ хуучнаараа олгох, цаашдаа эрх бүхий байгууллагаас чиглэл авч ирүүлсэн чиглэлийг үндэслэн Хөдөлмөрийн  дотоод   журамдаа   өөрчлөлт   оруулахаар шийдвэрлэв.

 1. МУИС-ийн сургалт, судалгааны төвүүдийн тухай товч танилцуулга хийлээ. МУИС-ийн Сэлбэ зуслангийн хувьд Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийн дагуу энэ жил багш, ажилтнуудыг зусланд гаргахгүй байхаар шийдвэрлэв. Энэ жилдээ багтаж Сэлбэ зусланг засварлах талаар төслийн саналаа танилцуулахыг ХҮГ-ын дарга  В.Алтансүхэд үүрэг болгов.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар