Дотуур байрны цахим бүртгэл эхэллээ

Share Button

Оюутны дотуур байранд орох хүсэлтийг 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 9 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 17:30 цаг хүртэл мэдээллийн системээр авах бөгөөд суралцагч амьдрах байр, давхрыг сонгон хүсэлт гаргана. Хүсэлт хүлээн авах хугацаа дууссаны дараа суралцагчдын системд гаргасан хүсэлтийг харгалзан жагсаалт үүсгэх бөгөөд баталгаажуулалтыг хийхдээ тухайн суралцагчийн суралцаж буй түвшин, харьяаллын дагуу дараах эрэмбийг баримтална. Үүнд:

  1. Хөдөө, орон нутгийн харьяалалтай, 1-р түвшний суралцагчид
  2. Хөдөө, орон нутгийн харьяалалтай, 2-р түвшний суралцагчид
  3. Хөдөө, орон нутгийн харьяалалтай, 3,4,5-р түвшний суралцагчид
  4. Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүргийн суралцагчид
  5. Ахисан түвшний суралцагчид

Баталгаажуулалт 2020 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 09:00 цагаас эхлэх ба амьдрах өрөөгөө сонгон баталгаажуулах үйл ажиллагаа эрэмбийн дагуу тус тус 24 цагийн зайтайгаар нээгдэж нийт баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 7 хоногийн хугацаанд явагдаж дуусна.

Оюутан, төгсөгчийн хэлтэс

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар