Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. МУИС-ийн “МУИС хэвлэлийн газар”-ын журам
  2. МУИС-д ажилтан ажиллуулах журам
  3. Хүний нөөцийн програмын талаар мэдээлэл өгөх
  4. Бусад асуудал.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. “МУИС хэвлэлийн газар”-ын журмыг дахин боловсруулж Захиргааны зөвлөлийн дараагийн хурлаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.
  2. МУИС-д ажилтан ажиллуулах журмыг хэлэлцэж Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тусган дараагийн хурлаар шийдвэрлэхээр боллоо.
  3. Хүний нөөцийн програмыг 9 дүгээр сарын 15-ны дотор хүлээлгэн өгөх даалгавар өгөв.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар