“МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах журам” шинэчлэгдэн батлагдлаа 

Share Button

МУИС-ийн захирлын 2020 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/204 тоот тушаалаар МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах, түүний удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг зохицуулах “МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэн баталж, 2020 оны 9 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн  мөрдөхөөр болсон. 

Энэхүү журмаар нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны чиглэлийн ШУС-НУС, ШУС-ХУС, БС, ХЗС, ОУХНУС-ийн профессорууд судалгааны баг байгуулан ажиллуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүллээ.  “МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах журам”-тай ЭНД дарж танилцана уу.

 

Ахисан түвшний сургууль

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар