“Цахим хичээлийн агуулга, Open edX системийн хэрэглээ” сургалт зохион байгууллаа

Share Button

МУИС-ийн стратеги төлөвлөгөө “Технологийн дэвшилд суурилсан сургалтын шинэ аргыг хэрэглэх, боловсролын онлайн болон нээлттэй эхүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургалтад ашиглах” зорилтын дагуу 2020 оны 8 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд МУИС-ийн номын сангийн 204 тоот танхимд “Цахим хичээлийн агуулга, Open edX системийн хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалтыг “Ажил мэргэжлийн зөвлөхөөр бэлтгэх зэргийн бус цахим сургалтын хөтөлбөр боловсруулах” төслийн хүрээнд цахим сургалт түүний агуулга, агуулгыг боловсруулах, тавигдах шаардлага, тонгоруу /flipped/ болон бүрэн цахим хичээл, нийтэд нээлттэй онлайн хичээл  /ННОХ буюу МООС/, Open edX систем, Open edX системийг хичээл сургалтад хэрхэн хэрэглэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд цахим орчинд ажиллах боломж, техник, технологийн хөгжил зэрэг агуулгаар Б.Ганбат /ХШУИС-ЭХИТ/, Ч.Алтангэрэл /ХШУИС-МКУТ/, С.Отгонцэцэг /ХШУИС-ЭХИТ/ багш нар удирдан явуулсан болно.

Сургалтыг зохион байгуулахад хамтран ажилласан багш нартаа талархал дэвшүүлье !

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ, ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ТӨВ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар