Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны салбарын Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн докторант Цэрэндорж овогтой Навчаа нь “Сургалтын удирдлагын системээр дамжуулан оюутны сурах арга барил, сурлагын амжилтыг дээшлүүлэх нь (их, дээд сургуулийн математикийн хичээлийн жишээн дээр)” сэдвээр боловсрол судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагт МУБИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн танхим (A байрны 300 тоот)-д болно.

Горилогчийн бүтээлтэй МУИС-ийн номын сангаас танилцана уу.

 Боловсрол судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл