“Монгол хэл шинжлэл” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал болно

Share Button

МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТУУДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ “МОНГОЛ ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

НЭГ. ЗОРИЛГО

МУИС-ийн Монгол хэл, хэлшинжлэлийн тэнхим үүсэн байгуулагдсаны 75 жил, академич Ш.Лувсанванданы мэндэлсний 110 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулж буй энэхүү эрдэм шинжилгээний хурал нь монгол хэл шинжлэлийн чиглэлээр суралцдаг магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний арга зүйд суралцах, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх чадвар эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

МУИС-ийн Монгол хэл, хэлшинжлэлийн тэнхимийн магистрант, докторантууд

ГУРАВ. ХУГАЦАА

  • 2020 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 1700 цаг хүртэл beisiinkhen@yahoo.com хаягаар явуулна.
  • ЭШХурал : 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны 16.00 цагт МУИС-ийн 2-р байрны 304 тоотод эхэлнэ.
  • Тэргүүн, дэд байр шалгаруулна.
  • 1-2 байр эзэлсэн магистрант, докторантад МУИС-ийн Монгол хэл, хэлшинжлэлийн тэнхимийн 75 жилийн ойн нэрэмжит батламж, дурсгалын зүйлийг 2020 оны 11 сарын 20-ны өдөр болох “Монгол хэл, хэлшинжлэлийн тэнхимийн 75 жилийн ойн ёслолын хуралдаан”-ы үеэр гардуулна.
  • Хугацаа хоцорсон бол хүлээн авахгүй.

Зохион байгуулагч:

МУИС-ИЙН МОНГОЛ ХЭЛ, ХЭЛШИНЖЛЭЛИЙН ТЭНХИМ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар