АХИСАН ТҮВШНИЙ ЭЛСЭГЧИЙН “МУИС-ИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ” ЗАРЛАГДЛАА

Share Button

АХИСАН ТҮВШНИЙ ЭЛСЭГЧИД

Дараах болзол хангасан элсэгчид тэтгэлэгт нэрээ дэвшүүлэх боломжтой.

 1. Ахисан түвшний сургалтад элсэх болзлыг хангасан байгалийн ухаан болон инженерчлэлийн чиглэлээр 2019-2020 оны хичээлийн намрын улиралд элссэн Монгол угсаатан иргэн докторант, судалгааны магистрант байх.

Хүсэлт гаргаж буй суралцагч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 • Суралцагчийн талаарх мэдээллийг агуулсан тэтгэлгийн анкет /татах/
 • Иргэний болон оюутны үнэмлэхийн хуулбар
 • Цаашид судалгаа шинжилгээний ажил хийх сонирхолтой төлөвлөгөөг нотолсон бүхий эсээ
 1. Web of Science IF-JCR импакт фактор индекс бүхий мэргэжлийн сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн, цаашид судалгааны ажил хийх сонирхолтой гэдгээ нотлон харуулсан ахисан түвшний элсэгч нь 2019-2020 оны хичээлийн намрын улиралд элссэн докторант, судалгааны магистрант байх.

Хүсэлт гаргаж буй суралцагч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 • Суралцагчийн талаарх мэдээллийг агуулсан тэтгэлгийн анкет /татах/
 • Иргэний болон оюутны үнэмлэхийн хуулбар
 • Суралцагчийн хувийн амжилтыг илэрхийлэх баримт бичиг, түүний хуулбар
 • Тэнхим бүрэлдэхүүн сургуулийн тодорхойлолт
 • МУИС-ийн идэвхтэй төлөвийн суралцагч байх
 • Цаашид судалгаа шинжилгээний ажил хийх сонирхолтой төлөвлөгөөг нотолсон бүхий эсээ

Материал бүрдүүлэхдээ  анхаарах зүйлс:

Материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2020 оны 11 дүгээр сарын 2-ны 17.00 цаг хүртэл

Материал хүлээн авах  газар: МУИС хичээлийн 1-р байр, 206 тоот Ахисан түвшний сургууль

Лавлах утасны дугаар: odgerel.b@num.edu.mn ,  77307730-4502

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар