Япон Улсын Хоккайдо их сургууль 2021 оны намрын улирлын оюутан солилцооны хөтөлбөрөө зарлалаа

Share Button

Бакалаврын түвшний суралцагчдад зориулсан оюутан солилцооны хөтөлбөр

HUSTEP EXCHANGE PROGRAM /АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ЯВАГДАХ ХӨТӨЛБӨР/

Суралцах хугацаа: 1-2 улирал /2021 оны 10 дугаар сар – 2022 оны 2 дугаар сар/

Шаардлага:

 1. Бакалаврын 3-4 түвшний идэвхтэй суралцаж буй оюутан байх
 2. Голч оноо: 3.0 ба түүнээс дээш
 3. Англи хэлний дунд ба дундаас дээш мэдлэгтэй байх. TOEFL IBT 79, IELTS 6.5

Бүрдүүлэх материал:

 1. HUSTEP application form /шивсэн байх/ татах
 2. Certificate of enrollment /сургуулийн зүгээс бөглөх, гарын үсэг зухар хэсгийг үлдээх/ татах
 3. Recommendation letter татах
 4. Дүнгийн тодорхойлолт /англи хэл дээр/
 5. Certificate of health татах
 6. 3 хувь цээж зураг 3*4
 7. Англи хэлний онооны батламж, TOEFL IBT 79, IELTS 6.5
 8. Паспортын хуулбар

Тэтгэлэг: JASSO сангийн тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой бөгөөд тэтгэлэгт тэнцсэн оюутан сарын 80,000 йены стипенд авна. /JASSO тэтгэлэг нь оюутан солилцоо хөтөлбөрөөс тусдаа бөгөөд оюутныг шалгаруулж тэтгэлэгт нэр дэвшүүлнэ/

Төлбөр: Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу сургалтын төлбөрөөс хөнгөлнө. Байр болон бусад зардлыг оюутан өөрөө хариуцна.

Хамрагдах оюутны тоо: 1 оюутан

Материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэл studentaffairs@num.edu.mn цахим шуудангийн хаяг руу 1 багц PDF file болгон явуулна. Эх хувийг цаг тохирон хүлээн авна.

Судлах боломжтой хөтөлбөрийн жагсаалт: Япон хэл судлах боломжгүйг анхаарна уу.  https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-english-hustep/hustep-course-curriculum-1st-semester/

 

JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE STUDIES PROGRAM /ЯПОН ХЭЛ, ОРОН СУДЛАЛ/

Суралцах хугацаа: 1-2 улирал /2021 оны 10 дугаар сар – 2022 оны 2 дугаа сар/

Шаардлага:

 1. Бакалаврын 2-4 түвшний идэвхтэй суралцаж буй оюутан байх
 2. Япон хэл, Япон орон судлал мэргэжлээр суралцаж буй суралцагч байх
 3. Голч оноо: 3.0 ба түүнээс дээш
 4. Япон хэлний дунд ба дундаас дээш мэдлэгтэй байх. JLPT N3 level

Бүрдүүлэх материал:

 1. Application form, checklist татах
 2. Certificate of enrollment /application form-ын хавсралтад байгаа. Сургуулийн зүгээс бөглөх, гарын үсэг зухар хэсгийг үлдээх/
 3. Recommendation letter
 4. Дүнгийн тодорхойлолт /англи хэл дээр/
 5. 2 хувь цээж зураг 4,5*3,5
 6. Япон хэлний онооны батламж JLPT N3 ба түүнээс дээш
 7. Паспортын хуулбар
 8. MEXT тэтгэлгийн application form /Япон Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтэй суралцагчид MEXT вэб сайтаас application form-ийг татаж аван хавсаргана/

Тэтгэлэг: MEXT /Япон Улсын Засгийн газрын тэтгэлэг/ болон JASSO сангийн тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой. Тэтгэлэгт тэнцсэн оюутан сарын 80,000 йены стипенд авна. /MEXT болон JASSO тэтгэлэг нь оюутан солилцоо хөтөлбөрөөс тусдаа бөгөөд бүх улсаас материал өгсөн суралцагчдаас шалгаруулж тэтгэлэгт нэр дэвшүүлнэ/

Судлах боломжтой хөтөлбөр: Япон хэл, Япон хэл судлал, Япон орон судлал

Төлбөр: Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу сургалтын төлбөрөөс хөнгөлнө. Байр болон бусад зардлыг оюутан өөрөө хариуцна.

Хамрагдах оюутны тоо: 1 оюутан

Материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэл studentaffairs@num.edu.mn цахим шуудангийн хаяг руу 1 багц PDF file болгон явуулна. Эх хувийг цаг тохирон хүлээн авна.

 

SPECIAL AUDIT STUDENT EXCHANGE PROGRAM /судалгааны чиглэлийн хөтөлбөр/

Суралцах хугацаа: 1-2 улирал /2021 оны 10 дугаар сар – 2022 оны 9 дүгээр сар/

Шаардлага:

 1. Голч оноо: 3.0
 2. Япон хэлний дунд ба дундаас дээш мэдлэгтэй байх: JLPT – N2
 3. Бакалаврын 3-4 түвшний идэвхтэй суралцаж буй оюутан байх

Бүрдүүлэх материал:

 1. Statement of purpose /суралцах төлөвлөгөө, судалгааны сждвийн товч агуулга/ Япон/Англи хэлээр шивсэн байх
 2. Сургуулийн тодорхойлолт /англи хэл дээр/
 3. Дүнгийн тодорхойлолт /англи хэл дээр/
 4. Recommendation letter
 5. JLPT шалгалтын онооны батламж /N2 ба түүнээс дээш байх/
 6. 3 хувь цээж зураг 3*4
 7. Паспортны хуулбар

Тэтгэлэг: байхгүй

Төлбөр: Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу сургалтын төлбөрийг чөлөөлнө. Байр болон бусад зардлыг оюутан өөрөө хариуцна.

Хамрагдах оюутны тоо: 1 оюутан

Материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл studentaffairs@num.edu.mn цахим шуудангийн хаяг руу 1 багц PDF file болгон явуулна. Эх хувийг цаг тохирон хүлээн авна.

 

МАГИСТРЫН ТҮВШНИЙ СУРАЛЦАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ОЮУТАН СОЛИЛЦОО ХӨТӨЛБӨР

SPECIAL AUDIT STUDENT EXCHANGE PROGRAM

Суралцах хугацаа: 1-2 улирал /2021 оны 10 дугаар сар – 2022 оны 9 дүгээр сар/

Шаардлага:

 1. Голч оноо: 3,0
 2. Япон хэлний дунд ба дундаас дээш мэдлэгтэй байх: JLPT – N2 ба түүнээс дээш
 3. Идэвхтэй суралцаж буй магистрын 1-2 түвшний оюутан байх

Бүрдүүлэх материал:

 1. Statement of purpose /суралцах төлөвлөгөө, судалгааны сэдвийн товч агуулга/ Япон/Англи хэлээр шивсэн байх
 2. Сургуулийн тодорхойлолт /англи хэл дээр/
 3. Recommendation letter
 4. Дүнгийн тодорхойлолт /англи хэл дээр/
 5. JLPT шалгалтын онооны батламж /JLPT – N2 ба түүнээс дээш/
 6. 3 хувь цээж зураг 3*4
 7. Паспортны хуулбар

Тэтгэлэг: байхгүй

Төлбөр: Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу сургалтын төлбөрийг чөлөөлнө. Байр болон бусад зардлыг оюутан өөрөө хариуцна.

Судлах боломжтой хөтөлбөрийн жагсаалт:

Хамрагдах оюутны тоо: 1 оюутан

Материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл studentaffairs@num.edu.mn цахим шуудангийн хаяг руу 1 багц PDF file болгон явуулна. Эх хувийг цаг тохирон хүлээн авна.

.

SPECIAL RESEARCH STUDENT /судалгааны чиглэлийн хөтөлбөр/

Суралцах хугацаа: 1-2 улирал /2021 оны 10 дугаар сар – 2022 оны 9 дүгээр сар/

Шаардлага:

 1. Голч оноо: 3,0
 2. Агли болон Япон хэлний дунд ба дундаас дээш мэдлэгтэй байх: IELTS 6.5, JLPT N2
 3. Идэвхтэй суралцаж буй магистрын 1-2 түвшний оюутан байх
 4. Өөрийн судлах чиглэлийн Хоккайдо их сургуулийн профессорын албан бус зөвшөөрөл /имейл, захиаг хавсаргах/

Бүрдүүлэх материал:

 1. Statement of purpose /суралцах төлөвлөгөө, судалгааны сждвийн товч агуулга/ Япон/Англи хэлээр шивсэн байх
 2. Сургуулийн тодорхойлолт /англи хэл дээр/
 3. Recommendation letter /Хоккайдо их сургууль болон МУИС-ийн багшийн тодорхойлох захидал/
 4. Дүнгийн тодорхойлолт /англи хэл дээр/
 5. JLPT, IELTS шалгалтын онооны батламж IELTS 6.5, JLPT N2
 6. 3 хувь цээж зураг 3*4
 7. Паспортны хуулбар

Тэтгэлэг: байхгүй

Төлбөр: Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу сургалтын төлбөрийг чөлөөлнө. Байр болон бусад зардлыг оюутан өөрөө хариуцна.

Судлах боломжтой хөтөлбөрийн жагсаалт: https://www.global.hokudai.ac.jp/about/publications/degree-programs-in-english/

Хамрагдах оюутны тоо: 1 оюутан

Материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл studentaffairs@num.edu.mn цахим шуудангийн хаяг руу 1 багц PDF file болгон явуулна. Эх хувийг цаг тохирон хүлээн авна.

*Оюутан, төгсөгчийн хэлтэс нь шаардлага хангасан оюутны бичиг баримтыг оюутан солилцооны хөтөлбөрт илгээнэ. Хоккайдо их сургууль нь дараагийн шатны сонгон шалгаруулалт хийж хариуг мэдэгдэнэ. Тэнцсэн оюутан онлайн өргөдөл, бусад нэмэлт баримтыг шаардсаны дагуу дахин бүрдүүлэн илгээхийг анхаарна уу.

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар