Academic English – Research Paper Writing 

Share Button

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв нь багш нарын өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх хэрэгцээ  шаардлагад үндэслэн   Англи хэл дээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл  бичих  “Academic English  Research Paper Writing” сургалтыг 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-29-ний хооронд цахим хэлбэрээр зохион байгуулах гэж байна. Сургалтыг МУИС-ийн Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн ахлах багш  Б.Анхбаяр удирдан явуулна.  

Б.Анхбаяр, Австралийн Флийндэрсийн Их Сургуульд англи хэлний заах аргазүйн чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан. Судалгааны үндсэн чиглэл нь хэлний бодлого, хэл шинжлэл, англи хэлний боловсрол болон Академик англи хэл.  

Сургалтын агуулга:

 Topics

Degree of formality: Formal/Academic English;

Abstract nouns; Academic vocabulary

Formal/Academic English: Passive forms; reporting verbs

Using HEDGING in Academic Writing; Paraphrasing

Constructing a research paper

Writing an abstract, introduction, and conclusion

Topic-specific vocabulary; Paraphrasing practice

Revision and proofreading;

Lexical resources

Сургалт 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-29-ний хооронд долоо хоног бүрийн  Даваа, Лхагва, Баасан гарагуудад зохион байгуулагдана.

Сургалтад бүртгүүлэх багш нар ЭНД дарна уу. 

 

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ, ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ТӨВ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар