ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Хэлний туршилтын судалгааны лаборатори байгуулах /дахин зарлагдсан/

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1618540723829 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар