Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны сургуулийн докторант Баяраагийн Батбилэг “Зайнаас тандах аргаар бэлчээрийн биомассыг үнэлэх аргазүйн асуудалд” сэдвээр, МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны сургуулийн докторант Энэбишийн Баяржаргал “Хур тунадас ахиу, татруу үеийн уур амьсгалын онцлог (Хөвсгөл, Булган аймгийн жишээн дээр)” сэдвээр тус тус Газарзүйн ухааны доктор (PhD) зэрэг хамгаална. Газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 6 дугаар сарын 21-ний 13:00 цагт МУИС-ийн 1-р байрны 320 тоот өрөөнд болно.

Газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар