Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн цахим хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Харуул хамгаалалтын “Бүрэндуулга” ХХК-ийн ажлын тайлан танилцуулах.
  2. Бусад асуудал.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. “Бүрэндуулга” ХХК-тай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээг 1 жилээр сунгахаар шийдвэрлэв.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар