Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Ганхүү овогтой Баттулга нь “Санхүү ба даатгалын зах зээл дэх математик загварууд” сэдвээр математикийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 15.00 цагт Монгол Улсын Их Сургуулийн төв байрны дугуй танхимд болно.

 

МАТЕМАТИКИЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар