“Шинэ багшийг чиглүүлэх сургалт” зохион байгуулагдлаа

Share Button

МУИС-ийн  Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс хичээлийн жилийн улирал бүрийн эхэнд зохион байгуулж ирсэн “Шинэ багшийг  чиглүүлэх сургалт”  /New Faculty Orientation/  нь   МУИС-д шинээр ажилд орсон багш нарт академик байгууллагын зорилго, стратегийн төлөвлөгөө, багшийн эрдмийн ажлын онцлог, сургуулийн бүтэц бүрэлдэхүүн, тогтолцооны талаар анхан шатны товч ойлголт, мэдээлэл өгөх чиглэлээр зохион явуулж, шинэ багш нарт тулгамдаж буй асуудал,  эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгааны ажлын талаар санал бодлыг нь сонсон,  тэдний академик хөгжлийг дэмжихэд цаашид хамтран ажиллах боломжийг өргөжүүлэх зорилготой.


Энэ удаагийн сургалт 2021 оны 09 дугаар сарын 20-ны өдөр 13.00 – 16.20 цагийн хооронд цахимаар зохион байгуулагдав. Цахим сургалтад бүрэлдэхүүн дөрвөн  /ШУС, БС, ХЗС, ХШУИС/ сургуулид шинээр ажилд орсон 18 багш оролцлоо. Тус цахим сургалт Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвийн талаар  /БХЦСТөвийн эрхлэгч С.Отгонцэцэг/, Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, МУИС-ийн Стратегийн төлөвлөгөө товч танилцуулга /ЗХНГазрын ахлах мэргэжилтэн Т.Амартунгалаг/, СИСи системийн тухай, системийн хэрэглээ /МТГазрын мэргэжилтэн У.Цэцэгжаргал/, Эрдэм шинжилгээний цаг, төсөл хөтөлбөр /ЭШХэлтсийн ахлах мэргэжилтэн А.Сайнбаяр/, Хичээлийг үр өгөөжтэй заах арга зүй /БССТэнхимийн зөвлөх профессор Ж.Даваа/ сэдвүүдээр зохион байгуулагдсан юм.

Сургалтыг амжилттай зохион байгуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн МУИС-ийн алба нэгжүүдийн удирдлага, мэргэжилтнүүд болон сургагч багш нартаа талархал илэрхийлье!

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ТӨВ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар