“Реакторын физикийн лаборатори” сургалтад урьж байна

Share Button

Зохион байгуулагч: Цөмийн физикийн судалгааны төв

Бүртгэлийн хугацаа: 2021 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдрийг дуустал

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар