Оюутнуудад “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодист донтох эмгэг” сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа

Share Button

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их эмч Ж.Гантулга “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодист донтох эмгэг” сэдвийн хүрээнд МУИС-ийн суралцагчдад яриа хийж уг бодисын хор аюул, үр дагаврын талаар тайлбарлан таниулав.

Оюутан, төгсөгчийн хэлтэс

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар