ТУШААЛ | Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

Share Button

МУИС-ийн захирлын 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай” тушаалыг танилцуулж байна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар