“МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн баталлаа

Share Button

Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан МУИС-ийн захирлын тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг “МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, багш, ажилтнуудаас цахимаар санал аван Захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж холбогдох саналыг тусган эцэслэн батлууллаа.

 

Та бүхэн “МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам”-тай ЭНД дарж танилцана уу.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар