МУИС-ийн 80 жилийн ойн лого /татаж авах/

Share Button

Татаж авах

МУИС-ийн 80 жилийн ойн логоны зохион байгуулалт

Өнгөний код

Цэнхэр Улаан
C – 100

M – 84

Y – 16

K – 4

C – 0

M – 99

Y – 95

K – 0

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар