Ахисан түвшний суралцагчид зориулсан “МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг” зарлагдлаа

Share Button

Тэтгэлгийн зорилго: МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг нь тус их сургуульд суралцаж буй суралцагчдын сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, амжилттай суралцаж буй шилдэг оюутныг урамшуулах, зарим мэргэжлээр элсэгчдийг дэмжих.

Тавигдах шаардлага:

  • Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөөнд үндэслэн сүүлийн хоёр улирал дараалан суралцаж, улирал дараалан 9-өөс доошгүй багц цагийн хичээлийг судалсан байх (мэргэжлийн магистрт хамаарахгүй)
  • Улирал бүр 3,5-аас доошгүй голч дүнтэй суралцсан
  • Эрдэм шинжилгээний багц цагаа биелүүлсэн байх (Суралцах хугацаандаа хийж гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээний ажил байх)

Хүсэлт гаргаж буй суралцагч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

  • Суралцагчийн талаарх мэдээллийг агуулсан тэтгэлгийн анкет /татах/
  • Сурлагын дүнгийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
  • Удирдагч багшийн тодорхойлолт
  • Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөө
  • Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Эрдэм шинжидгээний ажлын гүйцэтгэлийг нотлох баримт

Хүсэлт хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2022 оны 05  дугаар  сарын  24 -ний  өдрийн 12:00 цаг хүртэл СиСи системээр бүртгүүлж, тэтгэлгийн бүрдүүлэх бичиг баримтыг МУИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 109 тоот өрөө Оюутан, төгсөгчийн хэлтэст хүлээлгэн өгснөөр бүртгэл баталгаажна.

Жич: Дүнгийн тодорхойлолтыг ТҮЦ-ээс авах болон тамгатай байх шаардлагагүй өөрөө хэвлэж өгч болно

Лавлах утасны дугаар: 77307730-1514

n.altanzul@num.edu.mn

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар