“Монгол судлал – Залгамж үе” тэтгэлэг зарлагдлаа

Share Button

Тэтгэлгийн зорилго:  Монгол судлалын бүхий л чиглэлээр дагнан ажиллах гадаад дотоодын оюутан залуусыг гол болгож буй нь Монгол судлалыг хөгжүүлэхэд судалгаа шинжилгээгээ зориулах залгамж үеэ дэмжих, тэдэнд урам зориг төрүүлэхэд тэтгэлгийн зорилго оршино. Уг тэтгэлгийг  МУИС-ийн Монгол хэл шинжлэлийн хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцаж буй ахисан түвшний болон бакалаврын Монгол болон гадаад суралцагчдыг дэмжинэ.

 Тэтгэлэгт хамруулах суралцагчийн тоо: 2

  • Монгол хэл шинжлэлээр суралцаж буй гадаад суралцагч-1
  • Монгол суралцагч-1

Тавих шаардлага:

  1. МУИС-ийн Монгол хэл шинжлэлийн хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцаж буй, бакалаврын болон ахисан түвшний гадаад болон Монгол суралцагч байх
  2. Голч дүн 3 болон түүнээс байх

Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт:

  1. Анкет /загварын дагуу/ татах
  2. Дүнгийн тодорхойлолт

Материал хүлээн авах  хугацаа: 2022 оны 5 дугаар сарын 24-ний 12.00 цаг хүртэл Сиси системээр бүртгүүлж, тэтгэлгийн бүрдүүлэх бичиг баримтыг илгээнэ. Шалгаруулалтын дүн 2022 оны 5 дугаар сарын 27-нд гарна. Тэнцсэн тухай хариуг имэйлээр мэдэгдэх болно.

Мэдээлэл авах утас: 77307730-1514, 9910-9128,

Цахим шуудан: n.altanzul@num.edu.mn, dulmaa.b@num.edu.mn

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар