ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Хичээлийн 4-р байрны гадна бохирын шугам хоолой /дахин зарласан/

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://user.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1653353985076 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар