Ерөнхий суурийн оюутнуудын анхааралд

Share Button
2021-2022 оны Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголт 2022 оны 6 дугаар сарын 15-21-ний өдрүүдэд Сиси мэдээллийн системээр явагдана.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар