МУИС-ийн Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн ахлах багш О.Отгоннаран докторын зэргээ амжилттай хамгааллаа

Share Button

МУИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургуулийн Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн ахлах багш О.Отгоннаран “Био-тооцоолох төхөөрөмжийн зохиомж, компьютер симуляцын судалгаа” сэдвээр Мэдээлэл, холбоо, электроникийн докторын зэрэг хамгаалуулах комиссоор докторын зэргээ амжилттай хамгааллаа.

Доктор О.Отгоннаран багшийн цаашдын сургалт, судалгааны үйлсэд нь өрнүүн их амжилтыг хүсэн ерөөе!

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар