МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд цэцэгчин шалгаруулж авна

Share Button

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ, ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ЦЭЦЭГЧНИЙ АЛБАН ТУШААЛД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

 

Албан тушаалын нэр: Экологийн боловсролын төвийн цэцэгчин 

Мэргэжил: Биологич (ой судлаач, ургамал судлаач), агрономич 

Албан тушаалын зорилго: Экологийн боловсролын төвийн цэцгийн хүлэмжинд өдөр тутмын арчилгаа хийх, тасалгааны ургамал тарьж үржүүлэх. 

Албан тушаалын зорилт:  

  1. Цэцгийн хүлэмжинд өдөр тутмын арчилгаа хийх, ургамал үржүүлж худалдан борлуулах. 
  2. Цэцгийн хүлэмжид тулгуурласан үйл ажиллагаа, сургалт, дадлагын ажил явуулах нөхцөл бүрдүүлэх, эд хөрөнгө хариуцах. 
  3. Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, танилцуулга хийх, сургалт, дадлагын ажил хөтлөн явуулах. 
  4. Байгууллагын бусад үйл ажиллагаанд оролцож, хамтран ажиллах. 

Туршлага: Тасалгааны ургамал тарих, зөвлөгөө өгөх, сургалт хөтлөн явуулах. 

Ур чадвар:  

  1. Танилцуулга хийх, зөвлөгөө өгөх, сургалт хөтлөн явуулах 
  2. Бүтээлч, багаар ажиллах чадвартай. 

Бүртгэл: 2022 оны 8 дугаар сарын 16-25-ны өдрийг дуустал.   

МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвийн байрны 209 тоот өрөөнд бүртгүүлнэ үү.  

Утас:  75754400-1136, 75754400-8101

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар