Оюуны бүтээлийн хуулбарлалтаас урьдчилан сэргийлэх, оюуны өмчийн зөрчилгүй бүтээл туурвих, бусдын оюуны өмчид хүндэтгэлтэй хандахыг уриалж байна

Share Button

Оюуны бүтээлийн хуулбарлалтаас урьдчилан сэргийлэх, оюуны өмчийн зөрчилгүй бүтээл туурвих, бусдын оюуны өмчид хүндэтгэлтэй хандахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, төрийн өмчийн 6 их сургуулиуд уриалж байна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар