Магистрант, докторантуудад зориулсан “GS DEVELOPMENT SERIES” цуврал лекцийн ээлжит зочноор Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор (D.Econ) Ч.Ундрам оролцоно

Share Button

МУИС-ийн АТС-иас  зохион  байгуулдаг GS DEVELOPMENT SERIES ээлжит зочноор ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ДОКТОР (D.Econ) Ч.УНДРАМ  уригдан оролцож “Эдийнзасгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, авах шаардлагатай арга хэмжээнүүд” сэдвээр лекц унших болно.

 

Жич: Эрдэм шинжилгээний ажлын 0,1 багц цаг тооцно  

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар