Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант Содномдоржийн Санасэр нь ”Монгол Улсад компанийн сайн засаглалыг төлөвшүүлэх асуудал” сэдэвт бүтээлээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 320 тоот өрөөнд болно.

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН УХААНЫ ДОКТОРЫН  ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар