Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

Олон улсын Улаанбаатар Их сургуулийн докторант Кым Ынжон (Kim Eunjung) “Монгол, солонгос хэлний нийлэмж үгийн танин мэдэхүйн онцлог (Таван мэдрэхүйн эрхтний нэр орсон нийлэмж үгийн жишээгээр )” сэдвээр 2023 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр Хэл шинжлэлийн ухаанаар доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал МУИС-ийн I байрны 320 тоот танхимд 14:00 цагаас болно.

 

Хэл шинжлэлийн ухаанаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар