ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “URGENT” төслийн “ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ИНТЕРАКТИВ ПЛАТФОРМ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ” зөвлөлдөх уулзалт

Share Button

Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Энэтхэг ба Монгол улсын хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвар, түүнд дасан зохицох байдал – URGENT” төслийн хүрээнд Энэтхэг улсын Дели хотын Хот төлөвлөлтийн үндэсний хүрээлэнд (National Institute of Urban Affairs) 2022 оны 12-р сарын 14 өдөр “Оролцогч талуудын интерактив платформ хөгжүүлэлт” зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулагдлаа.

Тус уулзалтад Төслийн хамтрагч талууд болох 12 байгууллагын төлөөлөгчид оролцсоноос Монгол улсыг төлөөлөн Төслийн Монгол талын удирдагч профессор О.Алтансүх, Төсөлд оролцож буй дэд профессор Н.Оюунчимэг, ахлах багш Б.Ариунсанаа нар оролцлоо.

Уг уулзалтын зорилго нь:

  • Түнш орнуудын их, дээд сургуулиуд болон оролцогч талуудын дунд боловсролын үйл явцыг чанарын хувьд сайжруулах, эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжихийн тулд үйл ажиллагааг нэгтгэх талаар харилцан зөвлөлдөх
  • Дасан зохицох, практикт тохирсон сургалтын агуулга, мэдлэгийг хамтран бүтээх боломж, төслийн дараах сургалтыг хөгжүүлэх, сургахад оролцогч талуудын дэмжлэгийг хангах, эцсийн хэрэглэгчдэд зориулсан тогтвортой санал хүсэлтийн механизмыг бий болгох юм.

Зөвлөлдөх уулзалтын дараа профессор О.Алтансүх Энэтхэг улсын Жавахарлал Неругийн их сургуулийн Хүрээлэн буй орчны сургуулийн (Jawaharlal Nehru University, School of Environmental Sciences) ахисан түвшний оюутнуудад зориулж “Assessment of Urban Water Management – Ulaanbaatar, Mongolia and Ahmedabad, India” сэдвээр лекц уншив.

Төслийн цахим хуудас: https://urgent-project.net/en/php/page.php?p=122

Facebook холбоос:

https://www.facebook.com/groups/urbangreenblue/permalink/1328581247907593/

https://www.facebook.com/groups/urbangreenblue/permalink/1334059884026396/

 

Мэдэгдэл

Энэхүү нийтлэлийг гаргахад Европын Комиссоос дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд үүнд дурдагдсан аливаа бичиглэл нь зөвхөн зохиогчдын үзэл бодлыг илэрхийлэх бөгөөд Европын Комиссын албан ёсны байрыг суурийг төлөөлөхгүй. Энэхүү бичиглэлд дурдагдсан аливаа агуулга, үзэл санаанд Европын Комисс хариуцлага хүлээхгүй.

Энэхүү 619050-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP төсөл нь Европын Холбооны Erasmus+ CBHE хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хэрэгжиж байна.

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This project No. 619050-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP has been funded by Erasmus+ CBHE program of the European Union.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар