Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн докторант Лхагваа овогтой БаярчимэгЦацрагийн үйлчлэлээр эд эсэд эвдрэл үүсэх процессыг загварчлалын аргаар судалсан нь” сэдвээр Физикийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Физикийн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны есдүгээр сарын 08-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн I байрны Эрдмийн танхим буюу Дугуй танхимд болно. 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар