2022-2023 оны хичээлийн жилийн төгсөгчдийн дипломыг блокчэйнд байршууллаа

Share Button
Улсын хэмжээнд их, дээд сургуулиудын төгсөгчдийн дипломыг блокчэйн технологид суурилан баталгаажуулах ажлын хүрээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилийн төгсөгчдийн дипломыг блокчэйнд баталгаажуулан, байршууллаа.
Дипломтой холбоотой асуудал гарвал бүрэлдэхүүн, салбар сургуулийн хөтөлбөрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдохыг хүсье.

МУИС-ийн төгсөгчид certify.num.edu.mn-ээс дипломоо татах ба certify.mn-ээс татаж авах боломжгүйг анхаарна уу.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар