“Academic English – Research paper writing” workshop series өндөрлөлөө

Share Button
Багшийн хөгжил, суралцахуйг дэмжих төвөөс Их Британи, Америк судлалын тэнхимтэй хамтран зохион байгуулдаг “Academic English – Research paper writing” сургалтыг энэ улиралд воркшоп байдлаар зохион байгууллаа. Энэ удаагийн сургалтын сургагч багшаар АНУ-ын Элчин сайдын яамны “English Language Fellow Program”-аар Монгол Улсад ажиллаж байгаа багш Винсент Сафарик ажилласан юм.
Сургалт 2023 оны 10 дугаар сарын 17-ноос 12 дугаар сарын 5-ны хооронд явагдсан бөгөөд сургалтад хамрагдсан багш нар Англи хэл дээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичихэд шаардлагатай үндсэн ойлголтууд, дүрэм, бүтэц, үгийн сонголтуудыг мэдэж авахын зэрэгцээ өөрсдийн бичиж байгаа өгүүллийн ноорог дээр ажиллах замаар өгүүллээ сайжруулан олж авсан мэдлэгээ бататгалаа.
Бидний урилгыг хүлээн авч сургалтыг удирдан явуулсан ИБАСТ-ийн зочин багш Винсент Сафарикт гүн талархал илэрхийлье.

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ, СУРАЛЦАХУЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар