2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд “Оюутны хөгжлийн зээл”, “Буцалтгүй тусламж”-аар суралцах хүсэлт гаргаж буй оюутнуудын анхааралд

Share Button

Боловсролын зээлийн сангаас 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд “Буцалтгүй тусламж”, “Оюутны хөгжлийн зээл”-ээр суралцах хүсэлтийг дараах нөхцөлүүдээр суралцаж байгаа суралцагчдыг хамруулахаар шийдвэрлэсэн болно. Үүнд:

А.ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ:

Нөхцөл

 • Эрх бүхий байгууллагаас баталсан Монгол Улсад шаардлагатай тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлээр дотоодын сургалтын байгууллагад бакалавр, магистр, докторын үндсэн хөтөлбөрт суралцагч Монгол Улсын иргэн байх
 • Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын оюутан байх
 • 2023-2024 оны хичээлийн жилд тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэлээр элссэн шинэ элсэгч, үргэлжлэн авах суралцагчид: /МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны гуравдугаар сарын 29-ний 115 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралт/

Тэргүүлэх мэргэжлийн жагсаалтыг https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16758861316811 холбоосоор үзнэ үү.

Эрэлттэй мэргэжлийн жагсаалтыг https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16758861338751 холбоосоор үзнэ үү.

Тавигдах шаардлага

 • Шинээр элсэгчийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо 600 болон түүнээс дээш байх
 • Өдрийн ангид суралцаж байгаа бакалаврын шатлалын оюутны голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш байх
 • Өдрийн ангид суралцаж байгаа магистрант, докторантын голч дүн 3.2 болон түүнээс дээш байх
 • Дээд боловсролын удирдлага мэдээллийн системд бүртгэгдсэн байх
 • Суралцагч Боловсролын зээлийн сангаас авсан зээлээ төлөөгүй, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн тохиолдолд сургалтын төлбөрийн зээл олгохгүй

Бүрдүүлэх материал

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Зээл хүссэн, эргэн төлөхөө илэрхийлсэн өргөдөл /ТАТАХ/
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламжийн эх хувь
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт
 • Төлбөрийн нэхэмжлэхийн эх хувь
 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийн баталгаажуулсан жагсаалт
 • Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлох эссэ /зээлд хамрагдсанаар нийгэмд үзүүлэх хувь нэмэр, тухайн мэргэжлээр суралцсанаар ямар үр дүнд хүрэх талаарх/
 1. Оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдсан суралцагчдад үргэлжлүүлэн олгох.

Дээрх шаардлагыг хангаж буй суралцагчид  Оюутны хөгжлийн төвийн боловсролын зээлийн сангийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэнд зээлд хамрагдах хүсэлтээ 2024 оны нэгдүгээр сарын 16-31-ний дотор дараах утсаар болон Багш, оюутны хөгжлийн төвийн байрны 306 тоотод  ирж бүртгүүлнэ үү.

 Мэргэжилтэн Ш.Солонго /77307730-1517, 99055505/

И-майл хаяг:  solongo_sfs@num.edu.mn

Оюутны хөгжлийн төвийн мэргэжилтэн мэдээллийг хянан нягталж, шаардлага хангасан тохиолдолд “Боловсролын зээлийн сан”-гийн системд оруулж, холбогдох материалыг хүргүүлнэ.

Б. СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ:

 1.   Бүтэн өнчин суралцагч:
 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт
 • Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримт
 1.  Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч:
 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй бол хувь тогтоосон акт /50 хувь/
 1. Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч:
 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бол эцэг, эхийн хувь тогтоосон акт /70 хувь/
 1.  Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч:
 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн болон хөдөлмөрийн чадвар алдсан ах эгч, дүүгийн төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, хөдөлмөрийн чадвар алдсан гишүүний болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан өрхийн гишүүнтэй бол хөдөлмөрийн чадвараа алдсан гишүүний хувь тогтоосон акт  /70 хувь/
 1. Төрийн өмчийн их, дээд сургуульд багш мэргэжлээр элсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 650-750 оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 70 хувь, 750-аас дээш оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 100 хувь:
 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 1. Нэг өрхийн гурав болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд нэг хүүхдийн:
 • Өргөдөл
 • Тухайн өрхөөс бакалаврын зэргээр суралцаж буй суралцагчдын төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, тухайн өрхөөс бакалаврын зэргээр суралцаж буй суралцагчдын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Гурав ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг суралцаж байгааг нотлох сургуулийн тодорхойлолт
 1.   Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч:
 • Өргөдөл
 • Суралцагчийн төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын цаа маллан амьдарч буйг тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Цаатан тэтгэмжийн дэвтрийн хуулбар

Дээрх шаардлагыг хангаж буй суралцагчид Оюутны хөгжлийн төвийн Боловсролын зээлийн сангийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэнд  хүсэлтээ 2024 оны нэгдүгээр сарын 16-31-ний хооронд дараах утсаар болон Багш, оюутны хөгжлийн төвийн байрны 306 тоотод  ирж бүртгүүлнэ үү.

Мэргэжилтэн Ш.Солонго /77307730-1517, 99055505

И-майл хаяг:  solongo_sfs@num.edu.mn

Оюутны хөгжлийн төвийн мэргэжилтэн мэдээллийг хянан нягталж, шаардлага хангасан тохиолдолд “Боловсролын зээлийн сан”-гийн системд оруулж, холбогдох материалыг хүргүүлнэ.

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар